องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด


alt

ชื่อโครงการวิจัย [ภาษาไทย]:

ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 

ชื่อโครงการวิจัย [ภาษาอังกฤษ]:

Attitudes toward profession of certified public accounting and tax auditor

 

นักวิจัย:

สุทธิดา จันทร์คง,
ศศิธร สันกลกิจ

 

เขตพื้นที่ : พายัพ
ปีงบประมาณ: 2554
ประเภทงบประมาณ: -ปี-2554

Item Detail:

No. Item Status Note
1. 1 เล่ม คลังความรู้ชุมชน  

 

 

Attachments:
Download this file (b2012-09-03_010.pdf)บทคัดย่อ[ ]909 Kb9/3/2012 08:59