มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ผู้ประสานงาน คนที่ 1  นางเดือนรุ่ง อุบาลี (081-964-2789)
ผู้ประสานงาน คนที่ 2  น.ส.กรรณิการ์ สมบุญ
ผู้ประสานงาน คนที่ 3  นางธัญญลักษณ์ เต็งจารึกชัย (089-862-2375)
 
สถานที่ติดต่อ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160  
จังหวัด  สกลนคร  
เบอร์โทรศัพท์   042-772393
เบอร์โทรสาร   042-772393
E-mail    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   

Website  http://clinictech.skc.rmuti.ac.th  


ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. เครื่องยนต์เล็กและรถไถเดินตาม
2. การทำไวน์ผลไม้และการทำน้ำผลไม้
3. หลักการสร้างเครื่องทำผลิตภัณฑ์ผงเม่า
4. การทำปุ๋ยหมักชีววภาพ
5. การทำก๊าซชีววภาพ
6. การทำเครื่องอัดอิฐบล็อกดินประสาน
7. การทำเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
8. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
9. การทำอาหารครบส่วนหมัก
10. การเพาะเห็ด
11. การขยายพันธุ์พืช
12. การแปรรูปอาหาร
13. การสร้างพลังงานทดแทน
 
หมายเหตุ    
Last Update   22/4/2553 

View My Stats