องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

นางสมหมาย หนูแดง

นางสมหมาย หนูแดง ได้รับการยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลางและตะวันออก ด้านเกษตรกรรม (เกษตรยั่งยืน) ประจำปี 2545

 

ดาว์นโหลดเอกสาร: นางสมหมาย หนูแดง ครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม [pdf]