องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

โครงการเลี้ยงกบ, พะเยา

 

ฉันเลี้ยงกบมาตลอด 1 ปี

จนทุกวันนี้กบกลับมาเลี้ยงครอบครัวของฉัน

เพราะทำเพื่อเป็นกิจกรรมครอบครัว

ทำง่ายๆ ขายง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนมาก

 

กบพันธ์ุสีทองจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ง่าย โตเร็ว และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยต้นทุนที่สูง ทำให้หลายๆ ครอบครัว ไม่มีโอกาสได้เพาะเลี้ยง เมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จากนโยบายของทางรัฐบาล จำนวน 32,848 บาท จึงได้นำมาซื้อลูกกบ แบ่งให้สมาชิกคนละ 200 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยง โดยทางกลุ่มจะให้การสนับสนุนในเรื่องลูกกบและอาหารสำหรับเลี้ยง โดยสมาชิกจะเลี้ยงลูกกบ 4 -5 เดือน สามารถนำออกจำหน่าย โดยเฉลี่ยกบ 200 ตัวจะได้น้ำหนักรวมประมาณ 40 กิโลกรัม จำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท จะสร้างกำไรให้กับสมาชิกจากการจำหน่ายโดยประมาณคนละ 1,100 บาท เมื่อครบรอบ 1 ปีสมาชิกแต่ละคนต้องเสียค่าธรรมเนียมจากการขายกบคนละ 500 บาทเข้าสู่กลุ่มเพื่อใช้เป็นเงินกองกลางสาธารณประโยชน์ต่อไป

 

บ้านร่องไผ่
หมู่ 9 ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
โทร. 054–458310
(นงลักษณ์ งานดี)