องค์ความรู้ตามจังหวัด

 

องค์ความรู้แยกตามจังหวัด

โครงการสหกรณ์ปุ๋ย, กาฬสินธุ์

 

เมื่อชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ทำให้วันนี้ปัญหาปุ๋ยปลอมหมดไป….

 

จากปัญหาปุ๋ยที่มีราคาแพง เมื่อเปลี่ยนไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาถูกก็พบว่าเป็นของปลอม ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จากปัญหาดังกล่าวเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ชาวบ้านจึงมีมติให้นำเงินมาจัดตั้งเป็น “โครงการสหกรณ์ปุ๋ย” เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการทำอาชีพเกษตรกรรม ได้เริ่มนำมาจัดซื้อปุ๋ย เพื่อออกจำหน่ายครั้งแรก จำนวน 380 กระสอบ และมีราคาถูกกว่าท้องตลาดกระสอบละ 10 บาท ทำให้ได้กำไรในการจำหน่ายครั้งแรกเป็นเงิน 5,700 บาท ทำให้วันนี้ชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องซื้อปุ๋ยปลอม ซ้ำชาวบ้านยังสามารถซื้อปุ๋ยได้ในราคาที่ถูกลง นับว่าเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน และลดรายจ่ายให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง

 

บ้านเชียงงาม 
หมู่ที่ 22 ตำบลบัวบาน 
อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 086-2341070 
(สมคิด ภูมาตฝน)